วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567
นายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นที่ทำการราชบัณฑิตยสภา และการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นที่ทำการราชบัณฑิตยสภา และการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนายกฤษฎา คงคะจันทร์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

การประชุมฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตกแต่งภายในอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน และโครงการจ้างออกแบบอาคารศูนย์ประชุมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และจ้างออกแบบปรับปรุงบริเวณภายนอกและระบบสาธารณูปโภค
ดูข่าวทั้งหมด