วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
งานเสวนา "ยุคเอไอได้มาถึงแล้ว ประเทศไทยพร้อมรับมือไหม ?"ดูข่าวทั้งหมด