วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ รอบชิงชนะเลิศ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ZOOM Cloud Meetings) เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะเข้ารับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญในกิจกรรมวันภาษาไทยแ่ห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มหานคร ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ดูข่าวทั้งหมด