วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒ การอบรมความรู้ด้านการทับศัพท์ภาษาเพื่อนบ้าน (ภาษามลายูและอินโดนีเซีย)

    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒ การอบรมความรู้ด้านการทับศัพท์ภาษาเพื่อนบ้าน (ภาษามลายูและอินโดนีเซีย) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Forms ได้ทางลิงก์ http://forms.gle/w5bPL8j4X9DEvt4K7 หรือสแกน OR Code ในภาพประชาสัมพันธ์ รับจำนวนจำกัด ๓๐๐ คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียนร่วมงานครบตามที่กำหนดในวันดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดูข่าวทั้งหมด