วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้มอบหมายให้นางนฤมล กรีพร
ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม เป็นผู้นำข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา
และอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานครดูข่าวทั้งหมด