วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ แล้วนั้น  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพิ่มเติมจำนวน ๕ คน ดังนี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม).PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด