วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๔๕ น. เป็นต้นไปทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด