วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อบรมความรู้ด้านการทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑ การอบรมความรูด้านการทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑ การอบรมความรู้ด้านการทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Forms ได้ทางลิงก์ https://forms.gle/N8Y7yUQ6773J6bFE9
หรือสแกน QR Code ในภาพประชาสัมพันธ์ *รับจำนวนจำกัด ๓๐๐ คน* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียนร่วมงานครบตามที่กำหนดในวันดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์


ดูข่าวทั้งหมด