วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
ขอเชิญสมัครร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักศิลปกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “ผังน้ำ ผังเมือง : การปรับตัวกับภัยน้ำท่วม” ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเชิญสมัครร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร
สำนักศิลปกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “ผังน้ำ ผังเมือง :
การปรับตัวกับภัยน้ำท่วม” ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ
Zoom
Cloud Meetings ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Forms ได้ทางลิงก์ https://forms.gle/xtHzLpfnAxfJmH8r7 หรือสแกน QR
Code ในภาพประชาสัมพันธ์ *รับจำนวนจำกัด ๒๐๐ คน*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียนร่วมงานครบตามที่กำหนดในวันดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้สามารถรับชมงานเสวนาผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้อีกช่องทางหนึ่ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • กำหนดการ ผังน้ำ ผังเมือง

  • ดูข่าวทั้งหมด