วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาใน วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ในวันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาใน

วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นแก่ครูผู้สอนภาษาไทย

 ในวันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะส่งเกียรติบัตรทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางห้องสนทนาโปรแกรมไลน์โอเพนแช็ต ห้อง "อบรมครู ๒/๖๕" ต่อไปดูข่าวทั้งหมด