วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพระพรและจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันนี้ (๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕) นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพระพรและจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
พร้อมนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.orst.go.th


ดูข่าวทั้งหมด