วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ๒ อัตรา

ดูข่าวทั้งหมด