วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อ การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ กลุ่มสถานศึกษาภาคเหนือ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ดูข่าวทั้งหมด