วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด