logo
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ รอบชิงชนะเลิศ เวลา ๘.๓๐-๑๑.๑๕ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๕-๑๑๙ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมี ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและคณะกรรมการตัดสินผลงานคัดลายมือเข้าร่วมงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินงานโครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยมีการจัดการประกวดแข่งขัน ๒ รอบ ซึ่งในรอบคัดเลือกได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศ มีนักเรียนส่งผลงานทั้งหมด ๑,๖๕๕ คน และได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน และจะพิจารณารอบชิงชนะเลิศเพื่อคัดเลือกผู้ชนะระดับชั้นละ ๑๐ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ดูข่าวทั้งหมด