วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

อนึ่ง ในอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวบุญธรรม กรานทอง รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังดูข่าวทั้งหมด