วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวงดูข่าวทั้งหมด