วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
หนังสือเนื่องในการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

หนังสือเนื่องในการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑


สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา


เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”


เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑


ณ ห้องราชา ๒ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • หนังสือการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

  • ดูข่าวทั้งหมด