วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nrct.go.th/ดูข่าวทั้งหมด