วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันนี้ (๑๒ ต.ค. ๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชณฑิตยสภาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายภัตตาหารเพลและถวายไทยทานแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป นอกจากกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานฯ ยังได้จัดตั้งโต๊ะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ณ อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และได้จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://www.orst.go.th/iwfm_list.asp?n=g... ด้วย