วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปี ๒๕๖๕ เรื่องจุดประกายประเทศไทย : สู่สังคมอยู่ดีมีสุข

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

 ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/cuXR4nfuxE7V82Fr7