วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปี ๒๕๖๕ เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ : สื่ออัตลักษณ์ไทยสู่ใจชาวโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/85syeJbcdyjWpAr86