วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๓ ภาคใต้ วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕