วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดวิเวกวายุพัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดวิเวกวายุพัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามภาพ