วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา