วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีนำผู้บริหารและ ข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา