วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผลการประกวดเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ห้องราชพฤกษ์ ๑-๓ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นางสาวบุญธรรม กรานทอง รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานตัดสินการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน รอบชิงชนะเลิศ

ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายภูรินทร์ ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงทอแสงดาว เหลาผา โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม จังหวัดเลย ได้รับเงินทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงชลดา กล่อมขุนทด โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเงินทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกมลชนก กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กหญิงถิรดา นาลาศรีโรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัดเลย เด็กหญิงปณิตา คำหวาน โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จังหวัดขอนแก่น เด็กหญิงปนัดดา ดอนมงคล โรงเรียนทับกุงประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี เด็กหญิงภคินี โพธิ์บุบผา โรงเรียนหนองแวงบึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด เด็กชายภาติยะ โพธิ์ทอน โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง) จังหวัดบุรีรัมย์ และเด็กหญิงสุภัทสร พิมพ์พุฒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจะได้รับเงินทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร