วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ขอเชิญรับชมรายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

ขอเชิญรับชมรายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต ออกอากาศทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๑๖.๕๕-๑๗.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑