วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาชีวเคมี