วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑-๒ (สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล