วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงช่วงเช้า ๔ พ.ค. ๖๒)