วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์