วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่นดูข่าวทั้งหมด