logo
วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย”

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย”

งานประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๐

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๕-๑๑๘ ฮอลล์ ๔ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานีดูข่าวทั้งหมด