วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

[* สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอปิดรับลงทะเบียนร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ *]


ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้เช่นกัน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • วันภาษาไทย-๒๕๖๒ (1).PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด