วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์)

ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  ชิงทุนการศึกษาและรับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๑๐ คน ในวันจันทร์ที่ ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings) ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดดังประกาศที่แนบ


ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1up0xmFxlL161kVY-ehpkiBiT7w9Xjovg/view?usp=sharing

ลิงก์สำหรับลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe72m4zfpmzMhONAH30LfxWG6ycWLx_VZN8GJXSV3YUSpc0cQ/viewform?usp=pp_urlดูข่าวทั้งหมด