วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖

ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  ชิงทุนการศึกษาและรับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ

รับสมัครจำนวน ๑๐๐ คน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(เมื่อครบจำนวน ๑๐๐ คน จะปิดรับสมัครทันที แม้จะยังไม่ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)

กำหนดแข่งขันรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

ลิงก์สำหรับดาวโหลดประกาศและใบสมัคร

https://drive.google.com/drive/folders/1IJ4sdD4tNgXFay73_AdSyqglJaIeonii?usp=drive_link

ลิงก์สำหรับลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce3_ebTqO5VO5Nvb0HuIKO_Ms12RCChjJYsh-9gJwXN_Ccng/viewform?usp=pp_urlดูข่าวทั้งหมด