logo
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ๓ อัตรา

ด้วยสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก จำนวน ๓ อัตรา รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ๓ อัตรา

  • ดูข่าวทั้งหมด