วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย วันพุธที่ ๑๒-พฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ดูข่าวทั้งหมด