วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย วันพุธที่ ๒๑-วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโกเมน (เดิมห้องทับทิม ๑) โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดูข่าวทั้งหมด