วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดหนังราชวรวิหาร

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดหนังราชวรวิหาร ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. แจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ธุรการกอง หรือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามเอกสารแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๖, ๒๐๐๖, ๒๐๐๙, ๒๐๒๕


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  • ดูข่าวทั้งหมด