วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
พิธีแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๓๙ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด