วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ราชบัณฑิตยสภา มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

นายกราชบัณฑิตยสภา มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ทีมกิตติมศักดิ์ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในนามของราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด