วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อวันที่ ๑๓–๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี และการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง) โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนวันที่ ๒ เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ โรงแรมกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนดูข่าวทั้งหมด