วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชิญร่วมงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในงานนี้มีนักแสดง ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์/บริษัทที่ส่งนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ตลอดจนนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ เข้ารับรางวัลด้วย จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวดูข่าวทั้งหมด