วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๓ ก.พ. ๖๒) เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลฯ และมี ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ กล่าวรายงาน


งานมอบรางวัลฯ ครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๒ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาครั้งที่ยังเป็นราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ปี ๒๕๕๐ เป็นปีภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทย


ผู้ที่ได้รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ มีดังนี้
นักแสดงรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นักแสดงนำชาย ได้แก่ นายธนวรรธน์ วรรธนะภูติ จากละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอ นักแสดงนำหญิง ได้แก่ นางสาวราณี แคมเปน จากละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอ นักแสดงประกอบชาย ได้แก่ นายสุริยนต์ อรุณวัฒนกูล จากละครเรื่อง หนึ่งด้าวฟ้าเดียว บริษัททีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด เป็นผู้เสนอ และนักแสดงประกอบหญิง ได้แก่ นางสาวกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล จากละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอ


ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชาย ได้แก่ นายสืบสกุล พันธ์ดี จากรายการ รถปลดทุกข์ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เป็นผู้เสนอ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หญิง ได้แก่ นางสาวอารียา เฟื่องประดิษฐ์กุล จากรายการ รถปลดทุกข์ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เป็นผู้เสนอ


สถานีโทรทัศน์และบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด บริษัททีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ส่วนนักเรียนที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงธิษณามดี มาเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุริพล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงชัญญานุช บุตรเสน โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนจะได้รับรางวัลด้วย.ดูข่าวทั้งหมด