วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม ๑ อัตรา