สำนักราชบัณฑิตยสภา

กาพย์ฉบัง ๑๖ พระปฐมอธิราชคือราม รอนราพณ์เพ็ญภาม เพ็ญพูนพระยศยินขจร สถาปนาราชวงศ์บวร วิสิฐอดิศร อดิศักดิ์อดิเศรษฐ์เจษฎา สืบสันตติราชย์ราชา เรืองชัยชยุตมา มกุฎสุทธิธรรมด� ำรง ดับร้อนรอนเข็ญเย็นยง ยั่งยืนคืนคง นาครเป็นสุขทุกภาย จักรีวงศ์ราชฤๅสาย ร่มรัฐฉัตรฉาย เสถียรสถิตนิจนิรันดร์ โคลงสี่สุภาพ จักรี จอมจักรเจ้า จอมถวัลย์ บรม เดชดุจสุริย์ฉัน เฉิดกล้า ราช สืบราชย์บูรณ์บรรพ์ บารเมศ วงศ์ หว่านบุญเบิกฟ้า เฟื่องฟื้นไผทสยามฯ ผู้ประพันธ์ : โชษิตา มณีใส ภาคีสมาชิก ส� ำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=