3055_9772

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ขอแสดงความอาลัยที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. น.ต. กำจร มนุญปิจุ ร.น. ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดตรีทศเทพ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งศพบำเพ็ญกุสล ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒๗๒ มกราคม ๒๕๕๗ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ ประมวลภาพสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ของคณะผู้บริหารราชบัณฑิตยสถาน *** นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขา- ธิการราชบัณฑิตยสถาน นำกระเช้าของขวัญจาก ราชบัณฑิตยสถาน มอบแก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการบริหาร พร้อมด้วย นาย พลพิบูล เพ็งแจ่ม บรรณาธิการฝ่ายข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (๖-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) *** นางสาวสุปัญญา ชมจินดา โฆษกราชบัณฑิตยสถาน และคณะทำงานโฆษกราชบัณฑิตยสถาน นำกระเช้าของขวัญจากราชบัณฑิตยสถาน มอบแก่ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึก (๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ ผู้แทนผู้อำนวย การสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) Jan2014.indd 1 3/12/14 5:07:54 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=