2911_9620

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง “การบริหาร เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้มอบหมายให้ นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการประชุม ในงานมีการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง การจัดลำดับความความสำคัญของงาน เทคนิคการเขียนเป้าหมายในการทำงาน และ กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน : ปรับเปลี่ยนให้ทัน ยุคสมัยของเวลา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วีระชัย โมกขเวศ วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (SBDC) และ นางสาวทิพวรรณ ชัยสาครสมุทร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แมเนจเม้นต์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ คณะจากราชบัณฑิตยสถานได้เดินทางไปศึกษา ดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ระบบนิเวศบริเวณแนวปะการัง และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล” โดยมี นายประสาน แสงไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากร จากนั้นได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยร่วมกันปลูก ปะการัง ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ������ 2556.indd 2 12/19/13 1:23:31 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=